A Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország közösségi tömegközlekedési hálózatának részeként biztosítja Bács-Kiskun megye menetrendszerinti helyközi, távolsági és helyi autóbuszközlekedési alapellátását. Feladatának tekinti a térségben jelentkező és autóbusszal elvégezhető egyéb utazási igények kielégítését, az ehhez szükséges járművek beszerzését, karbantartását, azok műszaki színvonalának megtartását.

Alapvető célunk az utasok kinyilvánított és ki nem nyilvánított igényeinek megfelelő minőségi színvonalú szolgáltatás biztosítása az illetékességi területünkön belül és adott esetben annak határain kívül. Utasaink, megrendelőink és alkalmazottaink elégedettségét, tevékenységeink minőségét mutató jellemzők folyamatos értékelésével, lehetőség szerint fejlesztésével és javításával biztosítjuk. A mindenkori lehetőségeket figyelembe véve dolgozunk a Társaság meglévő és leendő utasaiért, a közösségi tömegközlekedés hosszú távú, határozott és stabil alapjainak megteremtéséért.

Alapvető célunk érdekében MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti minőségirányítási rendszert vezettünk be és tartunk fent, utasaink és megrendelőink elégedettségének javításának érdekében. A személyszállítás területén megszerzett piaci részesedés megtartása, illetve az ágazaton belüli versenyképesség növelése érdekében az alábbi fő célokkal tűzzük ki:

- Társaságunk működési területén biztosítani kell az utazóközönség teljes körű információ szerzésének lehetőségét a társaság szolgáltatásairól, valamint arról, hogy hová fordulhatnak igényeikkel, panaszaikkal. Vevőkapcsolatainkat rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük, az ebből kapott eredményeket a folyamatokba visszacsatoljuk, beépítjük vevőink megelégedettségének növelésének érdekében.

- A részünkre termékeket, anyagokat, berendezéseket és szolgáltatásokat szállító partnerektől elvárjuk, hogy a beszállított termék hibátlansága és az egyéb vele szemben támasztott követelmények minőségi igényeinket kielégítsék.

- A közösségi közlekedés előtt álló feladatokra való felkészülés érdekében, a társaság menedzsmentje elkötelezett a szervezet korszerűsítés előnyeinek kihasználásában, a vállalatirányítási rendszerek átalakításában, amely az információszerzés, a felhasználás és a feldolgozás rugalmassá tételét segíti elő.

- Szolgáltató képességünk hosszú távú minőségi növelése érdekében feladatunknak tekintjük:

- munkavállalóink jó közérzetét biztosító munkafeltételek, munkaeszközök folyamatos fejlesztését, karbantartását,

- rendszeres minőségügyi és szakmai képzéssel, motiválással dolgozóink minőségközpontú gondolkodásának fejlesztését, a vállalati kultúra javítását,

- munkavállalóink regenerálódásához szükséges feltételek javítását.

A vezetés teljes elkötelezettséggel és felelősséggel dolgozik a minőségpolitika érvényre juttatásáért, és valóra váltásáért. Biztosítja a minőségirányítási rendszer működésének feltételeit. A minőségbiztosítási feladatokat meghatározott jogkörrel rendelkező fejlesztési és minőségirányítási vezető látja el.

A vezetőség minőség iránti felelősségével és elkötelezettségével érvényesíti céljait és az azoknak való megfelelést várja el a részvénytársaság minden dolgozójától.

Kecskemét, 2008. február 1.


Hunyady Szabolcs

Vezérigazgató

 

Kunság Volán Zrt. - 2012 - Mi biztosan Vezetünk!
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.